Столичната община и район "Надежда" продължават обособяването на "зелени острови" за разделно събиране на отпадъците. Нови 300 домакинства от района ще имат възможност да се включат в разширяването на проекта за стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране. След успешното реализиране на пилотната инициатива в ж.к. "Надежда 1" през 2019 г., когато бяха обособени първите 5 "зелени острова" се предвижда подобряване организацията на разделно събиране на отпадъци от опаковки - пластмаса, хартия, метал, стъкло и хранителни отпадъци и при блокове №№ 153, 155, 156, 157 и 173 в ж.к. "Надежда 1".

Задължават общините да събират разделно текстилни отпадъци

Задължават общините да събират разделно текстилни отпадъци

Общините ще имат допълнителен ангажимент по задължително разделно събиране

Столична община ще предостави на домакинствата, заявили желание за участие, индивидуални контейнери за разделно събиране. За пълноценно обезпечаване на инициативата, предстои и реорганизация на уличните контейнери за смет - превръщането им в 5 (пет) съоръжения от вида "зелен остров", включително промяна в брой, вид и честота на извозване на съдовете. Всяко домакинство, участник в проекта, ще получи пълен комплект контейнери за разделно събиране на отпадъци.

Решение за участие в проекта може да бъде взето след провеждане на събрание на етажната собственост.