Общините ще бъдат длъжни да събират разделно текстилни отпадъци и обувки, освен хартия, метал, стъкло и пластмаса. Това приеха на първо четене депутатите с промените в закона за управление на отпадъците, съобщи БНР. Общините ще имат допълнителен ангажимент по задължително разделно събиране и на текстилни отпадъци наред с хартия, метал, стъкло и пластмаса. А биоразградимите отпадъци общините ще трябва да ги разделят и рециклират при източника или да се събират разделно и да не се смесват с други видове отпадъци.

Депутатът Джевджет Чакъров от ДПС посочи, че е добре в масово разпространените отпадъци, да се включват и други потоци, а именно дрехи и обувки, но големият проблем е, дали системите, които ще се създадат за тяхното събиране ще бъдат ефикасни.

Ревизоро открил незаконни сметища и в Натура

Ревизоро открил незаконни сметища и в Натура

Когато наказвали кметове, ги нападали по партийна линия

Социалистът Манол Генов изтъкна също трудностите пред общините с новите разпоредби

"Сега ние ще искаме някоя община да постигне 65%. Ами тя ще постигне 65% примерно от количеството отпадъци, които се събират когато морфологията и структурата на техния отпадък е под 50% рециклируемост. Това е условие, което не може да бъде изпълнено."

От ГЕРБ подчертаха, че основната цел на промените е да се ограничат рисковете за околната среда при дейностите с третиране на отпадъци.