България и Румъния създават съвместни пунктове за преминаване на общата граница.

Правителството утвърди и предлага на парламента да ратифицира споразумение с Румъния за съвместен контрол за преминаване на границата.

Това съобщи пресслужбата на кабинета.

Споразумението се прилага временно от датата на подписването му - 21 декември 2006 г., до влизането му в сила.

Неговата цел е да улесни граничния контрол при преминаване на общата граница.

Документът урежда създаването по взаимно съгласие на територията на една от държавите на съвместни пунктове за преминаване на границата, което позволява граничната проверка да се извършва само на едно място, съобщава БТА.

Контролиращите служители на всяка страна извършват граничния контрол според законодателството на собствената си държава.

Предвидена е възможност за временна отмяна на прилагането на документа или на отделни негови разпоредби от съображения за национална сигурност или поради друг обществен интерес.

Споразумението е сключено за срок от пет години и автоматично се продължава за нов петгодишен период, ако нито една от договарящите страни шест месеца преди изтичането на срока за валидност не уведоми за намерението си да го прекрати.