Да бъде изградена кула за управление на корабния трафик във варненския залив в Аспаруховия парк.
Това се реши на днешното заседание Министерски съвет.

Предвижда се съоръжението да бъде разположено върху терен от 488 квадратни метра, предназначен за зелени площи.

Във връзка с предстоящото изграждане на кулата, правителството одобри промяната в предназначението на имота, стопанисван от изпълнителната агенция „Морска администрация" и разположен в Аспаруховия парк.

Изграждането на кула за наблюдение на корабния трафик и котвените стоянки е необходимо условие за осигуряването на безопасността и реда в критичните за корабоплаването участъци.

Министрите уточняват, че съоръжението трябва да бъде осигурявано от трафик-център Варна, чието преоборудване е наложително, за да може морската ни администрация да изпълнява изискванията на редица международни актове, по които сме страна.

Поставени бяха нови изисквания по отношение на архитектурата и конструкцията на сградите на кулата за управление на трафика.
Проектът за изграждане на новата кула се подкрепа от Общинския съвет във Варна и от областният управител.

Същевременно е проведено обществено обсъждане, на което хората са изразили своето положително отношение към проекта и най-вече възможността бъдещата кула да се превърне в един от символите на района и на град Варна.