Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров заяви, че страната ни ще поиска солидарна помощ от ЕС, ако загубите ни от кризата са по-високи от 0,6 процента от БВП на България.

Той съобщи това в парламента при обсъждането на предложението на парламентарната комисия по енергетика правителството да разгледа във взаимодействие с ЕК възможността за рестартиране на спрените 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".

Според Димитров съгласно европейските традиции, ако загубите са повече от 0,6 процента от БВП, се обявява, че има катастрофа в съответната държава и се иска солидарна намеса от ЕС.

Министърът допълни, че кризисният щаб в министерството на икономиката и енергетиката втори ден, след пускането на природния газ, работи по определянето на косвените загуби на българската икономика от газовата криза.

По-рано днес той съобщи, че преките загуби на икономиката ни само от спрените газови доставки се изчисляват на около 183 млн. лв. като се очаква загубите да достигнат 500 млн. лв.

По думите на министъра, от 406 наблюдавани предприятия 266 са декларирали, че търпят преки загуби от кризата с доставките на природен газ за страната ни. Дневните преки загуби, които предприятията търпят от спирането на производството си, са в размер на 15 228 840 лева.

Той допълни, че по експертна оценка, направена от самите дружества от началото на газовата криза, загубите на фирми се изчисляват на 196 952 165 лева.

Дебатът на България в момента е има ли кризисна ситуация и дали да поискаме помощ от Европа, добави Димитров. Той коментира, че ЕС може да реши да ни подкрепи не по начина, по който сме поискали.

Министърът припомни и клаузата в договора за присъединяване на България към ЕС, според която през първите три години приемането при настъпване на сериозни и трайни затруднения, имаме правото за защитни мерки.

Кога ще ги ползваме, ако не сега, попита Димитров.

Той допълни, че страна от ЕС може да предприеме защитни стъпки срещу България и Румъния, само ако нашите действия създадат ситуация, в която друга държава е заплашена от тях.