От държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ търсят фирма, която да драгира подходните плавателни канали и пристанищните акватории на пристанищата и пристанищните терминали. Те са разположени в т.н. Малък бургаски залив, акваторията на Пристанищен терминал “Росенец” и акваторията на Пристанищен терминал Несебър. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 5 500 000 лева.

Точното наименование на предмета на заданието е „Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на пристанищните терминали в района на действие на Териториално поделение - клон Бургас”. Става въпрос за изгребване на определени количества драгажни маси, за да могат корабите да подхождат нормално и да маневрират безаварийно.

Целта на обществената поръчка е възстановяване на проектните дълбочини в подходните канали и акватории на пристанище Бургас (Изток-1, Изток-2 и Запад), зоната на преместения плаващ док пред КРЗ, подходния канал за пристанище „Бургаски корабостроителници”, подходния канал за пристанищен терминал „Росенец”, подходния канал за пристанище „Трансстрой” и оперативната зона на пристанищен терминал Несебър.

Там са се натрупали наносни материали, които са намалили дълбочината в подходните канали и се създава опасност за плавателните съдове.

Кандидатите за изпълнители могат да подават своите оферти за участие до 15 януари 2016 г. в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в София. Срокът за изпълнение на поръчката е 180 дни.