Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН) издаде предписания към МБАЛ "Христо Ботев"-Враца да се изготви програма за обучение на новопостъпилите регистратори в отделението за спешна медицина в към лечебното заведение, за да бъдат служителите в максимална степен практически подготвени, а в зоната на регистратурата да се създаде система за бързо известяване на дежурните екипи за спешен прием на пациенти, например чрез звукова сигнализация. Това показва докладът от проверката във врачанската болница. Проверката беше назначена по нареждане на здравния министър проф. Асена Сербезова във връзка със случая с 43-годишната жена, починала в очакване на медицинска помощ, който беше оповестен в началото на февруари и предизвика поредица от протести.

От доклада на ИАМН става ясно още, че при пристигането на пациентката на регистратурата на лечебното заведение, до което е транспортирана с частен автомобил, дежурната на регистратурата медицинска сестра е предприела изследване за SARS-CoV-2 с бърз антигенен тест, каквото изискване е посочено в заповед на директора на болницата. При преглед на записи от видеокамери е установено, че пациентката е била четири минути в зоната на регистратурата. На четвъртата минута е въведена в противошокова зала и е триажирана с код А1 - критичен спешен пациент. При постъпването в противошокова зала тя е без дишане и сърдечна дейност. Въпреки започнатите от дежурния екип реанимационни действия в пълен обем, след близо 30 минути е регистриран летален изход. Не са констатирани нарушения при извършените от дежурния реанимационен екип реанимационни мероприятия. Изследванията са показали данни за възпалителен процес, анемичен синдром и повишени стойности на Д-димер, което е белег за нарушена коагулация и може да доведе до тромбоза или белодробна емболия.

От СЕМ са притеснени от безкритичното разпространение на клипа от Спешното на болницата във Враца

От СЕМ са притеснени от безкритичното разпространение на клипа от Спешното на болницата във Враца

Съветът апелира за спазване на етичните правила при отразяването на човешки трагедии

В доклада си проверяващите посочват, че дежурният регистратор в отделението по спешна медицина, вероятно поради професионална неопитност, не е оценил критичното състояние на пациентката и не е изпълнено изискването за времева рамка, съгласно медицинския стандарт "Спешна медицина" (триажна категория код Червено А1 - началото на дейностите по обслужване на критичен спешен пациент - до 1 минута).

От проверката на ИАМН става ясно, че със заповед на изпълнителния директор на болницата тялото на пациентката е освободено от аутопсия след молба от сестрата на починалата и писмено мнение на дежурния лекар. В конкретния случай, изпълнителният директор е нарушил чл. 98, ал. 1 от Закона за здравето, тъй като причината за смъртта е неизяснена, липсват анамнестични и клинични данни за преморбидното състояние. За констатираното нарушение е образувано административно наказателно производство, съгласно правомощията на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Работна група ще прегледа Спешния медицински стандарт

Работна група ще прегледа Спешния медицински стандарт

Всяко спешно отделение трябва да поддържа и осигурява на видно място разписани алгоритми

Сходни с направените от ИАМН предписания са и тези на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Враца, която също извърши проверка по случая. РЗИ Враца констатира, че не е изпълнено изискването за последователност в обслужването на пациентката - триаж, категоризация, регистрация. Не са налични и предоставени от отделението по спешна медицина утвърдени протоколи, по които регистратора - медицинска сестра, осъществява първоначална оценка на нивото на спешност на пациентите.

ИАМН и РЗИ-Враца извършиха проверка по случая и в Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) -Враца, където е бил подаден сигнал чрез спешно повикване на тел. 112 за жена на 43 години с учестено дишане и задух, с назначена терапия от общопрактикуващ лекар. И двете проверяващи институции констатират, че служителката, приела обаждането, не е определила адекватно и не е оценила степента на спешност на нуждаещата се от помощ жена. Дежурната медицинска сестра в районната координационна централа на ЦСМП-Враца е нарушила медицинския стандарт "Спешна медицина", като не е определила триажна категория на нуждаещата се от медицинска помощ жена и не е потърсила съдействие от дежурния лекар, пишат още в докладите си ИАМН и РЗИ-Враца. Също така, повикването не е регистрирано в "Книга за повиквания в РКЦ на ЦСМП-Враца". За констатираното нарушение ИАМН е образувала административно наказателно производство.