Министерството на енергетиката и "Електроенергийният системен оператор" ЕАД извършиха съвместни проверки на енергийни предприятия за готовността им да осигурят студен резерв. Проверките се проведоха в периода между 1-ви и 10-ти ноември.

Инспектирани бяха: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД; Топлофикация-Перник АД; Топлофикация Русе ЕАД; ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ "Марица 3" АД и Брикел ЕАД.

МЕ проверява "студения резерв" на  топлоелектрическите централите

МЕ проверява "студения резерв" на топлоелектрическите централите

Централите са длъжни да поддържат достатъчен резерв

Проверките установили, че във всички складове на централите се съхраняват повече въглища спрямо нормативно утвърдените.

Контролните органи проверяваха и по отношение на спазване Наредба 11 за резерви от горива на централите, които работят с основно гориво въглища в предприятията "Топлофикация Сливен" ЕАД, "Ей И Ес-3С Марица изток I", ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" АД.

При тези централи също е установено, че реалното количество въглища, които се съхраняват на склад е по-високо от нормативно определеното в заповедта на министъра на енергетиката.