"Топлофикация София" започва да отчита уредите за дялово разпределение, и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за периода май 2019 - април 2020 г.

Във всяка сграда на видно място ще бъдат поставени съобщения за двете дати за отчет. От дружеството съобщават, че ще уведомят упълномощените лица и/или домоуправителите за графика на отчет. Информация ще бъде публикувана и в интернет и фейсбук страницата на дружеството.

Всеки представител на "Топлофикация София" ще се легитимира със служебна карта.

Според Наредбата за топлоснабдяването на имотите без достъп или с отказан такъв ще бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата. Потребителите могат да поискат корекции по изравнителните сметки, а крайният срок за допълнителни отчети, възражения и рекламации е до 31 август. След тази дата не могат да се преработват изравнителните сметки.

Още с първите си месечни сметки след утвърждаването на цените от държавния регулатор, клиентите на "Топлофикация София", които са на реален месечен отчет, ще получат фактурите си с посочени суми за възстановяване. Това ще се случи след 15 юни, когато потребителите получават фактурите си за месец май.