Министърът на външните работи Светлан Стоев, министърът на икономиката Кирил Петков и министърът на отбраната Георги Панайотов се срещнаха с посланика на САЩ Херо Мустафа. На срещата бяха обсъдени актуални теми от споделения дневен ред на Стратегическия диалог България‑САЩ, както и българското председателство на Инициативата "Три морета".

Министър Стоев постави акцент върху ключови за България приоритети в отношенията със САЩ, в това число присъединяването на България към програмата на САЩ за безвизови пътувания Visa Waiver Program, започването на преговори за двустранна Спогодба за социална сигурност, подкрепа за присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

В светлината на българското домакинство на Инициативата "Три морета" през 2021 г. и предстоящата среща на върха в София министърът на икономиката Кирил Петков изрази желанието на българската страна за по‑тесни контакти с бизнес‑партньори не само от Централна и Източна Европа, но и от САЩ. С учредяването на Стратегическия диалог България‑САЩ, чиято първа сесия бе на 8 януари 2020 г., двустранното сътрудничество бе издигнато на качествено ново равнище, както в двустранен план, така и по линия на многостранното сътрудничество.

Министърът на отбраната Георги Панайотов изрази удовлетворението си, че първата му среща след встъпването в длъжност е именно с посланика на САЩ и акцентира върху потенциала за надграждане на стратегическото партньорство между двете страни.