Централната избирателна комисия вече е готова с пътна карта за дистанционно електронно гласуване, съобщава БНТ.

Говорителят на ЦИК Александър Андреев обясни, че тя е за периода от 2020 г. до 2023 г.

В пътната карта са разписани основните стъпки, които ЦИК ще предприеме, за да осъществи експерименталното дистанционно електронно гласуване. То трябва да се проведе в три избора, включително и в частични избори.

Андреев посочи, че въз основа на тези избори и резултатите от тях ЦИК ще изработи анализ, с който да установи какви са предизвикателствата пред електронното дистанционно гласуване, така че законодателят да прецени дали то да бъде въведено в изборите.

Работят върху пилотно дистанционно електронно гласуване

Работят върху пилотно дистанционно електронно гласуване

Представителите на българите, живеещи и работещи в чужбина, изразиха своите критики

Той уточни, че първоначалният етап е изработването и одобряването на техническото задание. Андреев посочи, че ЦИК е партньор на Държавната агенция за електронно управление в проект, финансиран от ЕС, в рамките на добро управление по изграждане на системата за дистанционно електронно гласуване.

Очаква се най-напред да бъде изградена системата, за да се проведат експерименталните гласувания в рамките на предстоящите избори, така че да се установят резултатите от експерименталното дистанционно е-гласуване.