Експерти от Държавната агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/ и българи, живеещи извън страната, ще работят съвместно за пилотно дистанционно електронно гласуване, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана Мая Манолова.

Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" Александър Темелков, омбудсманът Мая Манолова и българи, живеещи извън страната, членове на ИК "Гласувай без граници", се договориха да се създаде работна група към проекта "Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване".

До това решение се стигна днес на среща в агенцията, инициирана от омбудсмана, по искане на сънародниците ни, които потърсиха съдействието й за ускоряване въвеждането на дистанционното електронно гласуване.

От страна на ДАЕУ бяха представени реализираните до този момент дейности по проекта, промените в законодателството и основните предизвикателства за успешното му изпълнение. Представителите на българите, живеещи и работещи в чужбина, изразиха своите критики, свързани с невъзможността да упражняват правото си на глас чрез електронно дистанционно гласуване. Те акцентираха, че са очаквали до 31 декември 2018 г. да бъде разработена пилотната система за провеждането му, финансирана с европейски средства на стойност 1,5 млн. лв.

Машинното гласуване отпада за изборите есента

Машинното гласуване отпада за изборите есента

"Крайният резултат е "сталинистки подход" - има машини, има проблем, няма машини, няма проблем", коментират от БСП

Мая Манолова отбеляза, че след промените в Изборния кодекс провеждането на дистанционно електронно гласуване вече не се обвързва с неколкократно отлаганата електронна идентификация в личните карти, каквото оправдание имаше, за да не се реализира.

Според нея приетите текстове дават широка възможност за провеждане на заложените в Изборния кодекс експерименти, опирайки се на различни способи за идентифициране на избирателите, като електронен подпис или въз основа на данни, съхранявани в информационните фондове за българските лични документи в т.ч. съвременни методи чрез лицево разпознаване и др.

Манолова с 14 спешни мерки до ЦИК за машинното гласуване на местните избори

Манолова с 14 спешни мерки до ЦИК за машинното гласуване на местните избори

Тя се обявява категорично против опитите за премахване на машинното гласуване

Членовете на ИК "Гласувай без граници" и омбудсманът препоръчаха по-голяма ангажираност от страна на ЦИК по проекта за дистанционно електронно гласуване, по който ДАЕУ е бенефициент, и бързо одобряване на техническото задание, съобразено с промените в Изборния кодекс. Те изразиха готовност да бъдат активни участници в работната група, като предоставят експертна и консултантска помощ при неговото изпълнение. Целта е да се създаде работеща пилотна система за дистанционно електронно гласуване, която да се ползва с доверие от гражданите, да гарантира тайната и интегритета на вота, както и да отговаря на високите стандарти за киберсигурност.

Омбудсманът подчерта, че миналата седмица отново е напомнила на ЦИК, че по закон комисията има задължението до 31 юли 2019 г. да създаде постоянно действащо специализирано звено за техническо осигуряване и контрол на електронното гласуване, а до края на март 2020 г. да приеме пътна карта за произвеждането му.