Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) не е съгласна с част от новите правила за служебно поведение на работещите в системата на вътрешните работи.

Според правилата, утвърдени и сведени за изпълнение в началото на май, те трябва да се поздравяват помежду си с израз „Госпожи/господа офицери!" при влизане на по-старши служител, а ако са седнали, да станат на крака и да приветстват старшия служител.

В писмо до медиите от СФСМВР определят това управленско решение като „каламбур" и изтъкват, че поздравът „Госпожи/господа офицери!" и отдаването на чест имат армейски произход, а МВР е девоенизирана държавна институция от 2006г.

От полицейския синдикат са шокирани и възмутени от управленското решение на вътрешния министър Цветанов и го определят като:

  • - усложняващо и утежняващо допълнително дейността на служителите в МВР от процедурна гледна точка;
  • -намаляващо времето за изпълнение на професионалните задължения на служителите в МВР за сметка на увеличаване времето за отдаване на чест, поздравяване и спазване регламентите за вежливост между служителите в МВР изискващо освен отдаване на чест служителят да представи и специфичното наименование на категорията, фамилията, длъжността и структурата в МВР;
  • -създаващо реални предпоставки за потъпкване на личните качества и достойнство на служителите и обезличаване на индивидуалния принос за сметка на йерархия, категория и трудов стаж;
  • -противоречащо изцяло с тенденциите в сектор „Сигурност" в Европа, където се е наложил и усъвършенствал корпоративния способ за управление, при който се делегират права и отговорности на всички служители, в т.ч. и на тези на най-ниско ниво.
  • -нарушаващо споразумението между СФСМВР и МВР, тъй като правилата, дори проформа не са обсъдени с представители на Федерацията.

От Федерацията напомнят, че в държавите в Европейския съюз понятията „началник" и „подчинен" много отдавна са заменени с „ръководител" и „сътрудник".

Членовете на СФСМВР, които все пак по силата на служебната дисциплина са задължени да изпълняват заповедта на министър Цветанов отправят питане към него кои са офицерите в МВР, съгласно ЗМВР, тъй като тази длъжност не фигурира в Закона.

Дали задължението за поздравяване с „Госпожи/господа офицери" следва да се използва по отношение на всички служители в МВP, в това число всички категории държавни служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, питат още от синдиката. Те се интересуват и дали с тези правила не се стартира реорганизация в МВР, за която служителите трябва да бъдат информирани.

От СФСМВР заявяват, че не могат да си позволят да изразят явно своето недоволство, тъй като са действащи служители в МВР, а съгласно разпоредбите на от Наказателния кодекс „който явно изрази недоволство против разпореждане или заповед на началника си, се наказва с лишаване от свобода до една година".
Затова те отправят отново препоръки и запитвания към министър Цветанов, като се надяват, че поне този път той ще ги уважи и ще отговори.