Нова концепция за отглеждане на висококачествена, безчепова дървесина е обсъждана на територията на Държавно ловно стопанство "Осогово" от служители на Държавна агенция по горите.

Те участваха във заключителен семинар за представяне и разпространение на резултатите от туининг проект по ФАР за развитие на горите.

Това съобщи Стойчо Бялков, директор на дирекция в ДАГ и координатор на проекта, цитиран от БНР.

Чрез проекта са обучени 80 служители от системата на ДАГ за устойчиво стопанисване на млади горски насаждения; предложен е метод за стопанисване на горите, който гарантира опазването на биологично разнообразие на България и подобрява икономическата стойност на горите чрез производство на висококачествена дървесина.

Стойчо Бялков изтъкна, че безчеповата дървесина, широколистна и иглолистна, се продава 3 - 4 пъти по-скъпо от обикновения дървен материал.

Партньор на ДАГ при изпълнението на проекта е Министерство на прехраната, земеделието и защита на потребителя на Германия, представлявано от "Заарфорст" - държавното горско предприятие на федерална провинция Саар.

Общата стойност на проекта е 152 хил. евро, като националното съфинансиране е 12 970 евро.