Политическа партия ГЕРБ ще бъде създадена днес на учредително събрание в зала 1 на НДК.

Според учредителната декларация, приета от инициативния комитет комитет на ГЕРБ на 16 ноември, основните принципи, върху които ще се изгражда партията ще бъдат граждански свободи, европеизация, равни възможности, благоденствие.

Около 4000 делегати от цялата страна ще участват в учредителното събрание на партия ГЕРБ. Те ще приемат програма и устав на партията и ще изберат ръководство.   

Неформалният лидер на ГЕРБ Бойко Борисов не може да бъде избран за председател на политическата сила, тъй като законът не го позволява, след като заема кметски пост.

За лидер се спряга името на бившия функционер от СДС - Бургас Димитър Николов.