Удължаване на летния семестър, искат Студентските съвети. Това стана ясно в изразената позиция на Общото събрание на НПСС по отношение на обучението във висшите училища в направление "Изкуства".

Според тях, провеждането на онлайн обучение в резултат от обявеното извънредно положение, следствие от COVID-19 е неудовлетворяващо, по отношение на практическите и творчески занятия. В хода на обучението с дигитален онлайн характер не е възможно провеждането на обективно и пълноценно предаване и усвояване на знания и умения за осъществяване на художествено-творческата дейност.

Студентските съвети предлагат да бъдат организирани допълнителни часове за практически занятия в реална среда, удължаване на летния семестър , както и за провеждането на годишни изпити и конферанси за учебната 2019/2020 година.

Те искат да бъдат освободени от заверяване на предметите за летен семестър на учебната 2019/2020 година.

Студентските съвети настояват държавните изпити и дипломните защити да бъдат проведени на закрити врати в периода юли-септември 2020 г.

Държавните изпити по сценични изкуства да бъдат излъчвани онлайн в определена от ВУ платформа, както и по социалните канали на ВУ.

Дипломните защити в специалности от изящни и приложни изкуства да бъдат проведени при закрити врати, като проектите да бъдат изложени в онлайн галерия.

Позицията е изготвена съвместно от: Студентските съвети на Национална музикална академия "Проф. д-р Панчо Владигеров", Национална художествена академия, Театрален колеж "Любен Гройс", Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Югозападен университет "Неофит Рилски" и приета на Общо събрание на Национално представителство на студентските съвети на 09 Май 2020 година.