Срокът за подаване на оферти за концесия на летище "София" се удължава до 3-и април.

Това се прави по препоръка на консултанта на Министерството на транспорта, съобщава от министерството.

Обявлението за поправката е изпратено за публикуване в официалния вестник на ЕС от 1-и февруари.

Крайният срок за подаване на оферти беше 5 февруари.

На 1 март трябваше да бъдат съобщени резултатите на откритата публична процедура.

От Министерството на транспорта ще продължат да разчитат на съветите на Международната финансова корпорация, която е част от групата на Свeтовната банка до успешното приключване на сделката.