Управител на офис в гр. Кюстендил, предлагащ мобилни услуги, е предаден на съд за измами, съобщи прокуратурата. От ноември 2013 г. до м. май 2018 г. обвиняемата Д.Г. работила като управител. За реализиране на търговските си цели, тя мамела част от клиентите. Мотивирала ги да подписват документи - договори за мобилни услуги, допълнителни споразумения, сертификати за пакетни и други подобни, при по-неизгодни за тях условия.

За да постигне тези резултати обвиняемата се възползвала от неосведомеността им, като пострадалите от действията й били пенсионери с влошено здравословно състояние.

Д.Г. обяснявала на клиентите условията по договорите за мобилни услуги по завоалиран и измамлив начин, заблуждавайки ги относно реалните условия за предлаганите услуги и съдържанието на документите. Разпечатвала само по един екземпляр от тях, не им предоставяла копие от същите, както и не давала възможност да ги четат или изобщо да се запознаят със съдържанието им.

Често изготвяла договори, които клиентите подписвали, а след това им съобщавала за допусната техническа грешка в бланката, поради което по-късно щели да бъдат унищожени. Вместо коригирано копие на същите, разпечатвала нови такива и отново поднасяла за подпис. Действайки по този начин, регистрирала в системата на търговското дружество, в което работила, всички подписани от клиентите документи, в това число и тези, за които твърдяла, че са сгрешени.

Оставиха зад решетките двамата бургазлии, обвинени в ало измама

Оставиха зад решетките двамата бургазлии, обвинени в ало измама

Последната жертва на измамниците е 79-годишна жена от Айтос

В редица случаи обвиняемата предоставяла някои от въпросните документи за подпис на другите служители в търговския обект. Възползвайки се от ръководните си функции, ги задължавала да ги подписват от името на мобилния оператор. По този начин тя целяла да прикрие част от престъпленията си..

Към някои от сключваните чрез измама договори често се предлагали различни електронни устройства - мобилни телефонни апарати, таблети. Обвиняемата не ги връчвала на въведените в заблуждение клиенти, а ги предоставяла на други лица, с което постигала други свои цели.

Тези престъпления обвиняемата Д.Г. извършила след като през 2015 г. била освободена от наказателна отговорност и й било наложено административно наказание "глоба" за документно престъпление, докато заемала друга длъжност в същия търговски обект.

Предстои делото да продължи в съда.