Правителството увеличи броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2020-2021 г. Решението идва след постъпили в МОН предложения на висши училища за регламентиране на допълнителни места по професионални направления, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението и предвид необходимостта от кадри в определени отрасли.

В направление "Енергетика" местата се увеличават от 500 на 550, а тези в направление "Материали и материалознание" стават 180 вместо 150. Утвърдените места в професионално направление "Химични технологии" се увеличават от 350 на 420, а тези в направление "Здравни грижи" от 1948 стават 2008.

Хиляди ученици и студенти минават на онлайн обучение

Хиляди ученици и студенти минават на онлайн обучение

Мярката влиза в сила от днес до 12 ноември

Допълнителният брой по тези професионални направления е разпределен между всички висши училища, които провеждат обучение по тях, с изключение на тези по "Здравни грижи", който ще се отпуснат към Русенски университет "Ангел Кънчев" и Тракийския университет в Стара Загора.

Утвърдените 905 места за субсидирано от държавата обучение по специалността от регулираните професии "Право" стават 845 вместо досегашните 850 места в редовна форма и съответно 60 места в задочна форма на обучение.