Случаят с либийския кораб BADR е частен и законосъобразен. Това се посочва в изявление, разпратено и до медиите на "Булгаргеомин" ЛТД ДЗЗД.

От компанията са в недоумение, че проточилата се близо 30 години сага с либийския дълг към "Булгаргеомин ЛТД", която е намерила своето законосъобразно решение, сега е подложена на опитите на либийската държава чрез клеветническа кампания да отправя внушения, с които се опетняват български институции и дружество с доказан дългогодишен международен опит, каквото са те.

Караниколов притеснен от либийския казус, но няма как да се намеси

Караниколов притеснен от либийския казус, но няма как да се намеси

Казусът влиза в кръга на няколко съдебни инстанции, последната от които е ВАС

От компанията дават и история на случая:

По силата на договор от 2013 г., подписан от синдика на държавното предприятие "Булгаргеомин" ЕАД Христина Иванова Стамова, дружеството е приватизирано, като всички активи, имуществени права, търговска марка и ноу хау станаха собственост на "Булгаргеомин ЛТД". Според договора за покупко-продажба на предприятието "Булгаргеомин" ЕАД (в несъстоятелност) като съвкупност от вещи и имуществени права, "Булгаргеомин ЛТД" е придобило вземания от трети лица, сред които вземане от Либия.

От фирмата изброяват вземанията: 4 015 952 либийски динара, представляващи безспорни вземания от либийската страна; и 423 386 либийски динара, представляващи допълнително приети по протоколите като безспорни вземания; и 1 785 369 либийски динара, представляващи обезщетение, присъдени в полза на "Булгаргеомин" ЕАД по дело №729/1992 г.

По отношение на третото вземане (1 785 369 либийски динара) Генерален народен комитет по правосъдие и обществена сигурност "Съдебна администрация" уведоми на 17.02.2004 г. спорещите страни, че делото е приключило, като Върховният съд е взел решение, че Либия следва да изплати на "Булгаргеомин" ЕАД сумата от 1 138 942 либийски динара заедно със законно установената лихва в размер на 5% годишно до пълното погасяване на задълженията, посочват от фирмата и допълват, че на 01.04.1995 г. Първоинстанциония съд в Триполи с председател Салим Фарис се е произнасъл по дело №729/1992 г., осъждайки Либия да заплати сумата от 1 138 942 либийски динара заедно със законно установената лихва в размер на 5% годишно до пълното погасяване на задълженията. Решението е потвърдено от последната инстанция.

Караниколов притеснен от либийския казус, но няма как да се намеси

Караниколов притеснен от либийския казус, но няма как да се намеси

Казусът влиза в кръга на няколко съдебни инстанции, последната от които е ВАС

Видно от уведомление, изпратено до Министерството на финансите на Либия от синдика на "Булгаргеомин" ЕАД Христина Иванова Стамова и заверено от Министерството на външните работи и международно сътрудничество на Либия с дата 27.08.2013 г.,

Либийската държава е уведомена по съответния ред с писмо до Министерство на финансите на Либия от синдика Христина Стамова, като съответното писмо е заверено от Министерство на външните работи и международно сътрудничество на Либия на 27.08.2013 г. То уведомя либийската страна на продажбата на "Булгаргеомин" и кой е законния собственик.

В продължение на повече от 5 години "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД прави опити за събиране на дължимите вземания чрез упълномощени за целта представители. В този период са правени десетки срещи с високопоставени лица от компетентните власти на либийската държава за намиране на подходящ начин за погасяване на техните задължения. За съжаление проведените срещи не доведоха до резултат, тъй като либийската страна не проявяваше никакво желание да погаси дълга си и да изпълни своя ангажимент, посочват още от фирмата и припомнят, че през 2003 г. дружеството "Булгаргеомин" ЕАД е изгонено неправомерно от Либия с решение №208 на Генералния народен комитет по икономиката, като така се е премахнал клона на дружеството "Булгаргеомин" ЕАД в страната.

Така либийските власти са лишили "Булгаргеомин" ЕАД от възможността да се защитава по правен и съдебен ред на територията на либийската държава.

Георги Милков: Либийците няма да оставят интересите си

Георги Милков: Либийците няма да оставят интересите си

Няма как да се разграничиш от собствените си власти освен с разследване

Проверка в малтийския регистър установява, че в член 7 от учредителния акт на дружеството LIBYAN NAVIGATOR Limited с регистрационен номер С45516, директорът на дружеството Ахмед Халид Тауати има право да учредява морски ипотеки. Към момента на подписване на договора за морска ипотека, Ахмед Халид Тауати, парафирал контракта пред гръцкия нотариус Йоана Андреадаки, бе директор на LIBYAN NAVIGATOR.

От "Булгаргеомин" ЛТД ДЗЗД са в недоумение от цитирането на нотариус Йоана Андреадаки в медии, тенденциозно отразяващи случая и позоваващи се на лъжливи интерпретации на казуса от либийската страна.

Те уверяват, че срещу думите на г-жа Йоана Андреадаки, имат документи, в това число и платена такса за заверка апостил от съответните гръцки компетентни органи, като уточняват, че заверка апостил се поставя след печата на нотариуса и е върховна легитимация на документа.

Росен Желязков: Казусът с либийския кораб е частно-правен

Росен Желязков: Казусът с либийския кораб е частно-правен

"В дипломацията действат мерките на симетрия", подчерта министърът

Към 04.01.2019 г. срещу "Булгаргеомин" ЛТД" ДЗЗД няма нито едно заведено дело в Гърция.

С несериозното поведение на държавните органи на Либия и неизпълнението на техните парични ангажименти повече от 28 години (дългът към държавното предприятие "Булгаргеомин" ЕАД е от далечната 1989 г.), дружеството "Булгаргеомин" ЕАД претърпя огромни щети - финансови, морални и кадрови, се посочва в изявлението.

След като са били изчерпани всички опити на "Булгаргеомин ЛТД" за събиране на вземанията, се е стигнало до уреждане на част от задълженията на либийската държава чрез морска ипотека на моторен танкер BADR в полза на "Булгаргеомин ЛТД". Според договора, който за пореден път не е бил изпълнен от либийската страна, "Булгаргеомин ЛТД" е предявила морски иск в съда в Бургас за задържане на танкера BADR като форма за обезпечение на натрупаните задължения. Последвали са нови либийски маневри за избягване на техните дългове и вкарване в заблуждение на български и либийски съдебни и административни власти.

Впоследствие съгласно закона бе обявена публична продан на петролния танкер BADR от ЧСИ Тотко Колев. След изтичане на едномесечния срок за публичната продан единственото наддавателно предложение бе подадено от кредитора "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД. При отваряне на предложенията са присъствали представители както на длъжника, така и на кредитора. В тяхно присъствие танкера BADR бе възложен на "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД.

Като легитимен собственик на танкера BADR по силата на постановление за възлагане на движима вещ от 30.08.2018 г. и влязла в законна сила на 15.09.2018 г., "Булгаргеомин ЛТД" е предприела действия по смяна на флага и регистрирането му като нов корабособственик по съответния надлежен ред.

На 13.12.2018 г. панамските морски власти са издали удостоверение за смяна на флага с панамски на кораба BADR, с регистриран нов собственик "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД и ново име BDIN. Истинността на регистрацията, съответно и промяната на флага е потвърдено 2 пъти в изрично и официално запитване, отправено от Морска администрация гр. Бургас към Централна Морска Администрация на Панама. Като собственик на кораб БДИН бяха предприети действия за смяна на екипажа. Изрично заявяваме, че при смяната на екипажа не е упражнявано никакво насилие върху членове от екипажа. Даже напротив - за всеки един член от стария екипаж, нает от Либийската държава, са положени грижи, включително настаняване на хотел, заплащане на обезщетение и закупуване на самолетни билети на стойност от 33 252 лева, за да се уверим, че стария екипаж се е върнал по родните си места.

Проточилата се близо 30 години сага с либийския дълг към "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД намери своето законосъобразно решение и за нас будят недоумение опитите на либийската държава чрез клеветническа кампания да отправя внушения, опетняващи български институции и дружество с доказан дългогодишен международен опит, каквото е "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД.

Цялото становище на "Булгаргеомин ЛТД" ДЗЗД и документи може да откриете на следния линк: http://bulgargeomin.com/news.htm