Днес парламентарната Комисия по правни въпроси ще изслуша на открито заседание в пленарната зала кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

В комисията са постъпили 17 предложения за членове на ВСС.

След извършената проверка на документите на кандидатите всички са допуснати до изслушването. Поредността се определя по азбучен ред.

Всеки кандидат ще бъде представен от народен представител, вносител на предложението за кандидатурата му. След това кандидатът ще се представи лично в рамките на 10 минути, като ще има възможност да допълни данни от професионалната си биография и да запознае членовете на комисията с концепцията си за работа като член на ВСС.

Депутатите от парламентарната комисия ще отправят въпроси към кандидатите, включително и въз основа на становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации.

Комисията по правни въпроси ще изготви доклад от изслушването в тридневен срок от неговото провеждане. Докладът ще бъде гласуван на отделно заседание на комисията и  ще бъде внесен в деловодството на Народното събрание до 14 септември 2012 г.

На днешното заседание са поканени главният прокурор Борис Велчев, председателите на ВКС и ВАС Лазар Груев и Георги Колев, председателят на Конституционния съд Евгени Танчев, представляващият ВСС Анелия Мингова, главният инспектор на Инспектората към ВСС Ана Караиванова, министърът на правосъдието Диана Ковачева, омбудсманът Константин Пенчев. Покани са отправени и към посланиците на държавите-членки на Европейския съюз и САЩ, ръководителя на представителството на Европейската комисия у нас Зинаида Златанова и постоянния представител на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка в България Юри Тавание, както и към неправителствени организации.