В Пловдив финансират 33 проекта по кампания "За чиста околна среда - 2020". Финансирането е предвидено за дейности за изграждане на детски площадки, почистване на обществени площи, създаване на зони за отдих и спортни площадки, класни стаи на открито и екокътове с доброволния участие на гражданите и с прякото участие на младежи и деца.

Целта е да се повиши екологичната култура и да се даде път на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.

Проектите са представени за участие в Национална кампания "Чиста околна среда 2020 г." и са класирани в конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам" на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

За реализиране на всеки класиран проект се предоставят средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за образователните институции.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за общини и кметства е до края на месец ноември 2020 г., а за училищата - до края на октомври 2020 година.