През 2023 г. може да има цялостна, интегрирана, с висока степен на автоматизация система за управление по търсене и спасяване и за реакция при бедствия и аварии в българските морски пространства. Това заяви главният секретар на ИА "Морска администрация" Петър Киров във Варна, цитиран от "24 часа".

Той обясни, че в момента текат предпроектните проучвания. Финансирането е малко над 1 милион лева. Част от него е осигурена от Европейския фонд за регионално развитие, а останалото е държавно съфинансиране.

По думи на Киров новата интегрирана система ще стъпи върху изгражданите през годините. Той изтъкна, че на европейско ниво такива системи са много малко.

Киров посочи, че у нас различни институции имат възможности за наблюдение на морския трафик - ДППИ, "Гранична полиция", ВМС. Техните системи обаче имали различни функции.

Той обясни, че новата система ще даде възможност за връзка и координация между структурите, като ще подпомага планирането на операции и ще дава алгоритми за изчисляване на райони за спасяване, движение на спасителните средства, комуникация, без да е насочена към наблюдение или управление на трафика в морето.

Предвижда се интегрираната система да обхване и съвместния координационен център с Гражданската въздухоплавателна администрация.

Относно речното корабоплаване Киров поясни, че за него Морската администрация има друга инициатива, която предстои също да бъде представена. Това ще се случи през октомври в Русе.