Въвежда се електронно обслужване и електронна документация в автошколите. Това предвижда проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 за обучение на кандидатите за обучение на шофьори.

Наредбата предвижда учебните центрове да получат достъп до информационната система за обучението на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Системата ще осигурява на контролните органи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация за датите и часовете за провеждане на обучението, както и достъп до електронните учебни дневници, учебните картони и контролните карти.

Над 1000 училища минават изцяло на е-дневник

Над 1000 училища минават изцяло на е-дневник

За миналата година с електронен дневник са били около 450

Предвижда се заявленията за издаване на разрешение за извършване на обучение, удължаване срока на валидност на разрешението или промяна в списъка към разрешението, както и документите, приложени към тях, да се подават по електронен път чрез информационната система.

С проекта на наредба се въвежда изискване преподавателите да са назначени на трудов договор в учебния център аналогично на изискванията към ръководителя на учебната дейност и техническия сътрудник. Предвижда се учебните автомобили да бъдат собственост на учебния център или да са му отдадени на лизинг.