Потребителите на Имотен регистър ще могат да получават документи по електронен път само с електронен подпис. Шест нови електронни услуги, предоставяни от службите по вписвания вече са достъпни чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/.

"Новите електронни услуги значително ще облекчат потребителите на услугите на службите по вписвания към АВ. Стартирането им беше обвързано с приемането на необходимите нормативни промени и когато то стана факт, което по време съвпадна и с предсрочно приключилата тази година инвентаризация, Агенция по вписванията своевременно презентира електронните услуги", подчерта Габриела Козарева, изпълнителен директор на Агенция по вписванията.

Новите услуги са:

Издаване на заверен препис от вписан акт

Издаване на незаверен препис от вписан акт

Издаване на удостоверение за лице

Издаване на удостоверение за имот

Издаване на удостоверение за лице за определен период

Издаване на удостоверение за имот за определен период

Агенция по вписванията се "спъна" в PDF файл

Агенция по вписванията се "спъна" в PDF файл

Оплаквания до Мая Манолова за нарушена комуникация с Търговския регистър

Всички те могат да бъдат заявени на https://portal.registryagency.bg/. За целта ползвателите трябва да имат регистрация в портала, наличен електронен подпис (КЕП), попълнена форма в сайта, в зависимост от исканата услуга и заплатена държавна такса през системата на Epay.

Незавереният препис потребителите могат да достъпят електронно, в меню "Моите заявления" в единния портал на агенцията. Завереният препис може да се заяви електронно, но се получава само на място в службата по вписвания по местонахождение на имота. В https://portal.registryagency.bg/ може да се направи справка дали исканата справка е готова за получаване.

Заявленията за издаване на удостоверения за лице и имот, както и за определен период също ще може да се подават изцяло електронно, а потребителите ще посочват как искат да получат готовото удостоверение - електронно в портала, или на място в служба по вписвания.