От 24 март се налага вечерен час за децата и учениците до 18 години. Вечерният час ще бъде от 19.00 часа до 6.00 сутринта за малолетни и непълнолетни граждани. В посочения времеви пояс тези лица нямат право да бъдат извън дома, на обществени места, освен ако не са с придружител .

Освен това се прави поредна корекция на автобусните пътнически линии. Временно се спира сутрешния автобус по направлението Ловеч - София, като остава този в 13.00 часа, който се връща вечерта. Спират се и междуселищни автобуси до 21 селища в Община Ловеч. По-точно преустановява се обслужването на автобусните линии до: Абланица; Александрово; Брестово; Българене; Горан; Владиня; Дренов; Къкрина; Пресяка; Гостиня; Радювене; Скобелево; Славяни; Смочан; Тепава; Деветаки; Умаревци; Йоглав; Дойренци; Хлевене и Слатина.

Ще пътуват обаче автобусите по линията Ловеч - Баховица - Лисец (заради работниците), както и по линията Ловеч - Сливек - Горно Павликене - Малиново - Стефаново (поради отдалеченост и липса на магазини). Остават в сила автобусите за Плевен и Троян, а Тетевен, Луковит и Летница се обслужват от други общини. Шест други села в общината също са с автобуси от чужди линии.

Градските автобусни линии продължават да работят с изменените по-рано разписания, тоест сутрин и следобед.

Кметът на Ловеч, Корнелия Маринова заяви, че има информация, че гражданите си организират излети в почивните дни, като на определени места край Ловеч се струпват до 100 души. За целта се забраняват частните тържества на открито и закрито. Заповедите са с временно действие до отпадане на необходимостта.

Щабът приканва настойчиво гражданите да спазват разпоредбите на компетентните държавни, общински и здравни органи.

Пълният текст на заповедите с мерките са публикувани в раздел "Заповеди" в сайта на общината. https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-508-/-23032020-g