МОСВ ще пристъпи към служебно изменение на разрешителното за водоползване на ВЕЦ "Яхиново", като ще се разреши ползването от ВЕЦ-а на водни количества от рилските деривации само при обем на язовира не по-малък от 28 млн. м3. Такова решение е постигнато при среща на министъра на околната среда и водите Емил Димитров с кметовете на населени места от района на Дупница, които ползват водите на язовир "Дяково".

Ако язовирът бъде запълнен с над 25 млн. м3 ще бъдат задоволени всички нужди на населението и няма да се стига до кризите от предходните години. Ниво от 25 млн. куб.м. се очаква да се постигне в началото на следващата година.

В Яхиново се готвят за протест заради намаляла вода

В Яхиново се готвят за протест заради намаляла вода

Днес екипи на дружеството трябваше да закрият още 4 незаконни връзки

Съгласно предоставената справка от "Напоителни системи" ЕАД за състоянието на яз. "Дяково" към 4.05.2020 г. постъпващият приток в язовира е 3,132 м3/ сек. Притокът е по-голям от размера на дневния разход, който е 0,044 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 22,018 млн. м3, което е с 1 139 000 м3 повече от обема на 30.04.2020 г.

Общият обем на язовир "Дяково" е 35,400 млн. м3, като от него мъртвият обем е 2,0 млн. м3, а санитарният обем за питейно-битово водоснабдяване е 6 млн. м3, или общо 8 млн. м3. Наличният полезен обем за използване за питейно битово водоснабдяване към 04.05.2020 е 14,018 млн. м3.

Има вода в яз. "Дяково" за години напред, успокояват от "Напоителни системи"

Има вода в яз. "Дяково" за години напред, успокояват от "Напоителни системи"

Според тях язовирът е в идеално състояние

В последните 3 месеца са се акумулирали водни количества в язовира над 50% от общия му обем. Затова са разрешени заявените количества от ползвателите, както за питейно-битово водоснабдяване така и промишлено водоснабдяване, напояване и енергетика.

В графика за м. май разрешените за ползване обеми от язовира са в размер на 0,503 млн. м3, от които: 0,075 млн. м3 за питейно-битово водоснабдяване за "ВиК ЕООД", гр. Дупница, 0,075 млн. м3 за питейно-битово водоснабдяване за "Кюстендилска вода" ЕООД, 0,172 млн. м3 за напояване, 0,162 млн. м3 за ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД (от които 0,015 млн. м3 за питейно-битово водоснабдяване и 0,144 млн. м3 за промишлено водоснабдяване, в т.ч. 0,003 м3 за питейно-битово водоснабдяване на с. Палатово, осигурявани през Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) на ТЕЦ Бобов дол), 0,002 млн. м3 за "Ай Ви Пи Комършъл" ЕООД, (от които 907,17 м3 за питейно-битово водоснабдяване и 750 м3 за пожарогасене), 0,010 млн. м3 за "Балканфарма-Дупница" АД (от които 0,008 млн. м3 за промишленост и 0,002 млн. м3 за допълване на противопожарните системи), 0,0074 млн. м3 за зона "Пиперево".