"Хората трябва да са спокойни, че вода в язовир "Дяково" за питейно-битови нужди има за години напред. Напрежение не трябва да съществува".

В това увери управителят на "Напоителни системи" ЕАД, клон "Струма-Места" Марио Михов пред журналисти по повод извършените проверки от Напоителни системи и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - Благоевград.

При проверките бяха установени и запечатани множество нерегламентирани отклонения от главни тръбопроводи на язовир "Дяково".

По думите на Михов открити са нерегламентирани отклонения, прекъснати са и съвместно с Басейнова дирекция всичко е запечатано. Към днешна дата има огромен ефект. Заедно обаче с екоминистъра Емил Димитров на място констатирали 90 литра вода на водохващането, а в язовира постъпвали 15 литра. Това означава, че 75 литра се губели по съоръжението, обобщи Михов.

Спряха 27 нерегламентирани отклонения, ползвали вода от язовир Дяково

Спряха 27 нерегламентирани отклонения, ползвали вода от язовир Дяково

Собственици на автомивки се заканиха да блокират пътя Е-79

Към днешния момент това, че е ограничено промишленото подаване на вода и минималното количество вода ни дава основание да видим какво влиза в язовира и какво хващаме на водохващането, посочи Михов.

Той призова, за да не стане авария трябва да бъдат спрени всякакъв вид манипулации на запечатаните съоръжения, за да не се предизвика беля.

Михов посочи, че към днешния момент всички водоползватели от село Яхиново са били за напояване, а няма сключен договор за промишлена вода. "Дори и да има такъв договор промишлена вода не се доставя, защото язовирът е ограничен. Единствените консуматори на язовир "Дяково" са двете ВиК операторите - Кюстендилска и Дупнишка вода", изтъкна Михов.

Установени са нарушения при ползването на водите от три язовира

Установени са нарушения при ползването на водите от три язовира

"Стомана" и Топлофикация в Перник ползвали вода от "Студена" и по време на режима

Той гарантира, че към настоящия момент язовир "Дяково" е в идеално състояние, нямало проблем и като се хване цялата вода от предстоящото снеготопене щели да подсигурят питейно-битовите нужди на хората за години наред.

Жителите на село Яхиново, Дупнишко, негодуват, че няма контрол и отчетност на водата за промишлени нужди от Напоителни системи. Крум Грънчаров коментира пред news.bg, че проблемът на селото е, че са спрели водата за промишлени нужди, а хората я използват за поливане. Според него освен да се използва питейната вода нищо друго не оставало. Хората обаче по другите махали нямали и питейна вода, а използвали промишлената преди да бъде спряна.

Жителите на селото искат, ако язовир "Дяково" е празен през лятото да го пуснат, защото тогава трябвало да поливат с питейната вода. Крум Грънчаров посочи, че хората са готови на всичко за водата си, но не знае защо премиерът винаги трябва да се намесва. "На него работата му е да следи тези под него да си гледат работата, а той като началник не си гледа какво вършат подчинените, аз не знам какъв началник е", каза още Грънчаров.

По справка на news.bg язовир "Дяково" е пълен на 1/3 от капацитета си. Дали това е достатъчно да има вода за питейно-битовите нужди на хората за години напред, ще разберем.