От ВМРО искат наказания за родителите, които спират умишлено децата си от училище. Воеводите искат тези действия да бъдат обявени за криминално деяние по смисъла на Наказателния кодекс. 

Тенденцията е много популярна в циганските махали, подчертават от ВМРО. Според движението това е предпоставка за последващата циганска престъпност, както и реалното маргинализиране на цели поколения.

Те изтъкват, че образованието е задължително за всички лица до навършване на 16-годишна възраст.

От националното движение подчертават, че до 16-годишна възраст отговорност за някого носят родителите му.

Усилията трябва да се насочат към по-сериозни мерки спрямо семейната среда, смятат от ВМРО.

За да се спре напълно безотговорното и граничещо с насилие над личността умишлено спиране на децата от училище, ВМРО ще внесе предложения за промени в Наказателния кодекс, които налагат наказателна отговорност за родителите.

Воеводите смятат, че да бъде умишлено спряно едно дете от училище е престъпление против личността и трябва да бъде гонено с цялата строгост на закона.