От Военно-промишленият сектор (ВМЗ ЕАД) призовават да не бъде въвличано в политически спекулации. Във връзка с направените днес внушения в публичното пространство, ВМЗ заявява, че никое от тях не отговаря на истината.

Те са категорични, че досега ВМЗ никога не е давало възможност на една определена компания да представлява цялата му продукция. Процедурите в много от държавите, за които ВМЗ реализира износ, изискват при обявяване на търг, един производител да не може да участва с повече от една оферта. Назад във времето се е случвало нелоялни фирми да дават оферти от името на ВМЗ, без да имат съответната оторизация, което води до отстраняване на всички, свързани с ВМЗ, участници.

В ГЕРБ се възмутиха от калинките на Румен Радев

В ГЕРБ се възмутиха от калинките на Румен Радев

Така ли се запушват дупки – със скрита приватизация на военнопромишления комплекс

С новия бизнес модел, разработен от новия Съвет на директорите, разчетите са за увеличение в пъти на печалбата още през 2022 г., излизане на нови пазари и запазване позициите на съществуващите. В тази връзка ВМЗ ЕАД отново призовават да не бъде замесвано в политически внушения.