Девет водещи български висши учебни заведения приеха на церемония в Министерството на външните работи работното определение за антисемитизъм на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ).

С работното определение за антисемитизъм, според Екатерина Захариева, висшите учебни заведения получават и "още един инструмент, с който да гарантират, че младото поколение, което няма лична връзка с Втората световна война и Холокоста, ще има нужните знания за ефективна борба с нетолерантността и дискриминацията".

Заместник-министърът на външните работи и Национален координатор за борбата с антисемитизма Георг Георгиев подчерта, че разпростирането на дефиницията за антисемитизъм и нейното познаване от младото поколение трябва да бъде основна задача.

"Уверявам ви, че това представя България в една изключително добра светлина, работи за нейния международен имидж и ни поставя високо в общественото внимание на нашите чуждестранни партньори", каза Георг Георгиев. Той изрази надежда, че примерът на висшите училища да приемат определението за антисемитизъм ще бъде последван и от гимназии, и от начални училища.

На събитието в МВнР присъстваха ректорите на 9-те университета - СУ "Св. Климент Охридски", Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Национална спортна академия - гр. София, Медицинския университет София, както и председателят на Организацията на евреите в България "Шалом" доц. Александър Оскар и председателят на българския офис на Американския еврейски конгрес Виктор Меламед.

България е член на МАВХ от 2018 г., а прие работното определение за антисемитизъм през октомври 2017 г. - пета държава членка на ЕС предприела тази стъпка. До момента работното определение за антисемитизъм е прието и се използва от 29 страни, както и от редица организации, сред които Европейската комисия и Европейския парламент.