Временно забраняват износа на нискомолекулярни хепарини и лекарствени продукти от групата на миорелаксантите от днес до 30 март. Това бе решено със заповед от министърът на здравеопазването. Целта е при повишено потребление на тези медикаменти държавата да разполага с достатъчни количества, така че нуждите на българските пациенти да бъдат обезпечени.

В заповедта е посочено, че към настоящия момент са налице данни за потенциален недостиг на лекарствени продукти от групите:

- С международно непатентно наименование Enoxaparin;

- С международно непатентно наименование Nadroparin.

Анализ относно търсенето на посочените лекарствени продукти показва повишаване на потреблението им в сравнение с предходните месеци, като средно за INN Enoxaparin и Nadroparin то е с 404%.

ВАП праща Ангелов да провери дали има недостиг на лекарства в аптеките

ВАП праща Ангелов да провери дали има недостиг на лекарства в аптеките

Следва да се установи дали има засилен износ на лекарства в чужбина

Извършените от ИАЛ проверки показват, че тези лекарствени продукти са предмет на паралелен износ от България за други страни, в количества, създаващи предпоставки за потенциален недостиг на медикаментите у нас. Въпреки че това е законно, при увеличено потребление износът на лекарствени продукти, използвани за лечение на български пациенти с COVID-19, нарушава баланса между доставените в страната медикаменти и повишените нужди от тях за задоволяване здравните потребности на населението.

Шефът на Фармацевтичния съюз: Недостиг на лекарства има, не е фалшива тревога

Шефът на Фармацевтичния съюз: Недостиг на лекарства има, не е фалшива тревога

Антибиотик да се отпуска само по лекарско предписание, иска Сербезова

В мотивите към заповедта се посочва, че неспазването или прекъсването на назначената на пациентите с COVID-19 терапия, ще доведе до сериозен риск за живота и здравето им. Целта на мярката е да се гарантира непрекъснатост на прилаганата терапия с посочените лекарствени продукти.