С видеокамери ще се охраняват всички 11 общински училища в Монтана през новата учебна година. Така ще се осигури повече ред и спокойствие в учебните заведения.

Чрез поставянето на системата за видеонаблюдение на подходящи места, училищните ръководства ще могат да наблюдават непрекъснато какво се случва не само в сградата, но и в училищния двор.

Така при евентуален инцидент ще може да се реагира своевременно.

Спроред Соферинка Тончева - помощник директор на трето основно училище в града, цитирана от БНТ, камерите ще спомогнат за опазване сигурността, здравето, живота на децата, както и на материалната база.

Ако новият метод за наблюдение се окаже подходящ, амбицията е през следващата година и в останалите училища да бъдат монтирани подобни видео-охранителни системи.