В централата на БЧК непрекъснато постъпват запитвания и предложения за помощ на пострадалите от катастрофалното природно бедствие в Япония

Българският Червен кръст активира своя кратък благотворителен телефонен номер 1255, за да подпомогне желаещите да изпратят парична помощ чрез SMS съобщения. Стойността на един sms e 1.20 с ДДС.

Продължава набирането на средства и по специалната набирателна сметка на БЧК в лева:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД;
IBAN: BG 64 UNCR 7630 1078 6609 13;
BIC: UNCRBGSF; БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ (за пострадалите от земетресението в Япония).

Дарения могат да се правят и он-лайн на интернет адреса на БЧК: www.redcross.bg.

От БЧК посочват, че поддържат непрекъсната връзка с Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Японския Червен кръст и Японското посолство в България и ще информират периодично българските граждани за  размера на набраните.