Министерството на външните работи на България започна работа по проект за изработване на първи Национален план за действие за борба с антисемитизма. Планираните дейности са част от поетите от страната ни ангажименти за открити дебати и задълбочени изследвания по историята на Холокоста.

Проектът "Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Той обхваща период от 24 месеца и ще бъде изпълнен съвместно с двата института към министъра на външните работи - Дипломатическия институт и Държавния културен институт, както и с партньори от Норвежкия център за изследвания на Холокоста и малцинствата.

САЩ и Германия започват световна борба срещу антисемитизма и отричането на Холокоста

САЩ и Германия започват световна борба срещу антисемитизма и отричането на Холокоста

Блинкън, син на оцелял от Холокоста: Това отричане върви ръка за ръка с хомофобия, ксенофобия, расизъм и друга омраза

В рамките на проекта са предвидени дейности като проучване и анализ на обществените нагласи към антисемитизма в страната, създаване на изследователска мрежа по въпросите на Холокоста и антисемитизма, публикации и научни форуми, културни и образователни събития и др. В дейностите ще бъдат включени широк кръг от експерти по разглежданите теми.

Националният план трябва да заложи мерки в съответните национални стратегически документи, а чрез членството на България в Международния алианс за възпоменание на Холокоста - да даде възможност да се открои уникалният опит и наследство.