Отвориха електронната платформа за регистрация относно участието в изборите за членове на Съвета за развитие на гражданското общество 2020.

Това се случи в 8.00 часа тази сутрин с публикуване на официална покана на сайта www.strategy.bg.

Право да участват в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество имат всички неправителствени организации с нестопанска цел в обществена полза.

От 20 февруари регистрират НПО-та за Съвета за развитие на гражданското общество

От 20 февруари регистрират НПО-та за Съвета за развитие на гражданското общество

Председател е вицепремиерът Томислав Дончев

Чрез регистрация на електронната платформа организациите могат да заявят желанието си да участват в гласуването и да се кандидатират за членство в Съвета. Срокът за това е 15 работни дни от публикуването на поканата.

Вторият етап на изборната процедура - начало на гласуването - също ще бъде обявен с официална покана на Платформата. Потребителите с потвърдена регистрация имат право да гласуват за 14 организации, включително за себе си.

Кампанията за гласуване ще продължи 10 работни дни.

Електронната платформа за избора на членове на Съвета е общодостъпна за проследяване хода на регистрацията и гласуването. На нея е публикувана и информация за функциите и състава на Съвета, общите условия за ползване, описание на процесите за регистрация и участие в процедурата за избор.