Регистрацията на неправителствените организации, които искат да участват в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО) започва на 20 февруари, съобщиха от МС.

Съветът е консултативен орган към Министерския съвет. Целта му е разработване и провеждане на политики, подкрепящи развитието на гражданското общество. В него ще има 15 членове - 14 представители на неправителствени организации, избрани чрез национално гласуване, и председател - вицепремиерът Томислав Дончев.

Съветът ще координира изпълнението на националната стратегия за развитие на гражданското общество, ще предлага на правителството план за реализацията на целите й, ще събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства, ще дава становища по всички проекти на нормативни актове, които се отнасят до дейността на гражданските организации.

Администрацията на Министерския съвет бе в основата на създаването на работна група от представители на неправителствени организации и мрежи за изработването на Правилник за организацията и дейността на СРГО. Формирани бяха изборна комисия и секретариат на Съвета.

С цел оптимална публичност, прозрачност и обективност на избора бе разработена уеб базирана електронна платформа за национално гласуване. Тя се поддържа от Министерския съвет.

Срокът за регистрация на гражданските организации за участие в избора на СРГО и за заявяване на желание за членство в него е 15 работни дни. Процедурата за избор на членове на СРГО чрез гласуване продължава в рамките на 10 работни дни.

Поканите за регистрация и за гласуване са официални и се публикуват на Портала за обществени консултации /www.strategy.bg/.