Учениците от 5 до 12 клас влизат в час само с маска и шлем. Такава заповед издаде министърът на образованието и науката училищния двор учениците и учителите ще могат да са без маска или шлем, когато няма взаимодействие с друга паралелка.

Изключения се допускат и за учителите на 1-4 клас, които преподават само в една паралелка и е възможно спазване на дистанция между тях и учениците. Допуска се учениците да бъдат без лични предпазни средства по време на изпитване, физически упражнения и др.

За учениците от 1-4 клас носенето на маска/шлем по време на учебен час и други занимания може да бъде задължително по решение на Педагогическия съвет или на преподаващия учител за всеки отделен час.

Учениците от 5 до 12 клас - задължително с маска и в час
Обновена

Учениците от 5 до 12 клас - задължително с маска и в час

За учениците от начален етап мярката остава препоръчителна

По време на учебен час, по преценка на учителите, както и във времето извън учебните часове, учениците ще могат да бъдат без лични предпазни средства за кратко време при широко отворени прозорци в класната стая или когато са в училищния двор.

Изключение от заповедта са учениците, които имат здравословни причини и по предписание на специалист не е препоръчително носенето на лични предпазни средства.

Устното изпитване без маска може да бъде и пред учебната дъска, и пред чина. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в ефира на БНТ.

По думите му в сегашната ситуация трябва да има гъвкави форми на обучение. Той бе категоричен, че няма как учениците да бъдат затворени вкъщи до края на годината, защото това би се отразило негативно. Според него трябва да има и присъствено, и онлайн обучение.

Ако учениците се обучават само в електронна среда, това ще доведе до демотивация, обездвиженост, категоричен е той.

Най-добре е директорите да уведомяват родителите как децата ще се обучават, тъй като ситуацията е много динамична. На въпрос дали се очаква удължаване на учебната година, Вълчев заяви, че няма предпоставки затова.

Пусната е молба до университетите, студентите, които учат педагогика последна година, да се включат като доброволци в училищата, заключи той.