Учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение ще трябва задължително да носят маска и в часовете, когато се върнат към присъствена форма, съобщават от "24 часа".

Около тази позиция се обединиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, експерти, синдикални организации и директори на днешното заседание, продължило близо 2 часа.

За учениците от начален етап мярката засега остава силно препоръчителна.

Не повече от 30 минути на ден ще носят маски учениците, успокоява Вълчев

Не повече от 30 минути на ден ще носят маски учениците, успокоява Вълчев

Близо 59 хиляди са първокласниците тази година

Продължаването на учебните занятия трябва да бъде с локални решения при спазване на административната последователност - най-напред трябва да се произнесат областните и общинските щабове и РЗИ и едва тогава да се вземат локални решения от самите училища.

В Колективния трудов договор ще бъде разписано всички учители и служители, преболедували коронавирус, да имат право на допълнителен 10-дневен платен отпуск, за да се възстановят напълно.

Диян Стаматов, директор на столичното 119-о средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, заяви, че всички отраслови партньори са били много единни в позицията си. Очаква се в близките дни просветният министър да издаде заповед за взетите решения.

В клас без маска, на двора - с маска

В клас без маска, на двора - с маска

20% е прагът за преминаване на учениците от присъствена към дистанционна форма

Снимка 505754

Източник: СДСОРБ

Междувременно изследване на директорските организации в образованието СДСОРБ и СРСНПБ за нагласите на директори, учители, родители и ученици за носенето на маски в клас показва, че  учителите, директорите, родителите и учениците не считат за подходящо носенето на маски в клас за начален етап, а отчетливо мнозинство от учителите и директорите желаят учениците и в прогимназиален и гимназиален етап да носят маски в клас.

Регистрира се тенденция за по-голямо одобрение на носенето на маските в клас с нарастването на възрастта.

Учителите и директорите считат, че носенето на маски би направило по-безопасна училищната и външната среда. Голяма част от родителите и учениците обаче не желаят учениците и в прогимназиален и гимназиален етап да носят маски в клас. Според родителите и учениците носенето на маски няма да направи по-безопасна училищната и външната среда.

И в четирите групи по- голяма е нагласата за носене на маски в районите с най-голямо заразяване с коронавирус, като София, Пловдив, Варна, Бургас и Търговище.