Сериозни нередности в структурата и взаимоотношенията между различните звена, работещи с евросредствата са засечени от Сметната палата.

Експертите са приключили одитите, които Парламентът разпореди преди няколко месеца, съобщи БНР.

Проверката обхваща периода от 1 януари 2007 г. до есента на 2008 г. Целта бе да се провери готовността за усвояване на евро парите.

Според одиторите, основният проблем е, че на практика няма ясна структура и ясно разпределение на отговорностите. Работещите в т. нар. еврозвена на различните министерства на теория са на подчинение на вицепремиера, отговарящ за евро фондовете Меглена Плугчиева.

На практика обаче те са служители на съответния министър. Ако на тях им се възлагат задачи от вицепремиера, то те трябва да ги изпълняват през главата на прекия си работодател, който оглавява министерството.

Одитите на Сметната палата не са били насочени към това как се харчат средствата по различните програми, защото по много малко от тях е имало финансиране за одитирания период.

Проверката се е концентрирала само върху координацията на различните звена като изводът е един - че тя не е добра.