Сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на улица "Мусала" №1 в столичния квартал "Павлово", ще бъде затворена. Причината е дезинфекция на работните помещения, поради наличието на заразен с коронавирус служител на администрацията.

Няма да работят и гишетата за обслужване на гражданите, намиращи се в сградата.

От 15 часа днес за 24 часа услугите, които се предоставят от АГКК, ще бъдат изпълнявани по електронен път.

Всички контактни лица на заразения служител в агенцията ще бъдат тествани.