Заявяването на имотни скици вече става онлайн без електронен подпис на клиента, съобщи МРРБ. Всяка втора услуга на Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече е по електронен път.

В редица служби заявяваните онлайн услуги дори са над два пъти повече в сравнение с исканите на място в службите по кадастър.

Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише и, освен че заявяването им по електронен път пести време, са и с 30% по-евтини от документите на хартиен носител.

До 2 години досиетата на недвижимите имоти се дигитализират

До 2 години досиетата на недвижимите имоти се дигитализират

Агенцията по геодезия, картография и кадастър надгражда информационната си система

Издаването на скица на имот например или схема на самостоятелен обект, заявена на гише и получена на хартия, струва 20 лв., а цената на този документ, заявен онлайн и получен в електронен вариант, е 14 лв. Заявената онлайн скица на имот, но получена на хартиен носител също е на стойност 20 лв.

Изпълнението на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата - обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза - в тридневен срок.

Също така се наблюдава, че за периода на извънредното положение общо заявените услуги са били 62 345, от които почти половината - 30 821 са били онлайн чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията - https://kais.cadastre.bg/.