Мигащата зелена светлина беше въведена експериментално преди повече от 8 години в град София, след което същата беше въведена в Стара Загора, Варна и Пловдив. По данни на Столична община след въвеждането й катастрофите на кръстовища в град София са намалели наполовина.

По презумпция, колкото е по-информиран един шофьор за това, което предстои да се случи на пътя, толкова по-малка е вероятността да допусне грешка. На практика използването на зелената мигаща светлина се превърна в едно добро решение, което бе възприето положително от всички шофьори, заявяват те.

От Института за пътна безопасност съобщават, че са сигнализираха Столична община и МРРБ, че мигащата зелена светлина не е уредена нормативно. Те поясняват, че действия и от двете страни не са били предприети. Сигналите на ИПБ бяха игнорирани.

ДБ зове Комитова да спаси мигащия зелен сигнал на светофарите

ДБ зове Комитова да спаси мигащия зелен сигнал на светофарите

Отмяната му от днес за утре била опасна

Те настояват това решение да бъде преразгледано, като се създаде работна група, която нормативно да уреди зелената мигаща светлина.