През изминалата година един декар достига 1 053 лв., ръст от 7,4% спрямо 2018 г. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1 027 лв. за декар, а на сделките между юридически лица - 1 122 лева. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 300 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година - с 37,6%, сочи още статистиката.

През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район - 1 462 лв. на декар, което е със 7,7% повече спрямо предходната година. В Северния централен район цената на сделките с ниви достига 1 138 лв. на декар, а в Северозападния район - 967 лв. на декар. Спрямо предходната година увеличението в цената в двата района е съответно с 3,6 и 9,4%. Повишение в цената на сделките с ниви през 2019 г. спрямо предходната година е отбелязано във всичките шест статистически района.

През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 49 лв., което е с 2,0% по-малко спрямо 2018 година. Средната цената за аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., и е с 43,8% по-висока спрямо предходната година.

През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район - 69 лв., като спрямо 2018 г. тя отбелязва незначителен спад с 1.4%. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район, достига през 2019 г. 60 лв., а в Северозападния - 50 лева.

И в двата района е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо предходната година - съответно с 1.7 и 4.2%. Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна