Работим с усилени темпове по изготвянето на Стратегическия план за земеделието. Това заяви пред БНР министърът на земеделието Иван Иванов.

Той припомни, че основните рамки на стратегическия документ са уредени от Регламент 2021/2015 ЕС, но е важен и индивидуалният подход, който ще устрои всяка държава.

Според него до края на февруари - началото на март трябва да има завършен документ.

Иванов посочи, че се работи по 9 варианта на стратегическия документ, всеки от които със съответните калкулации, които ще се обсъждат заедно с бранша.

Той увери, че ще се търсят начини средствата да бъдат насочвани както за подпомагане по обвързаната подкрепа и за други интервенции по първи стълб на ОСП, така и по втори стълб чрез ПРСР.

По думи на земеделския министър механизмът за одобрение на документа е направен така, че предстои да се потърси външен оценител на финансовите мерки. Всички решения ще бъдат подкрепени с експертиза.

България ще закъснее пред ЕК със Стратегическия план за земеделието до 2027 г.

България ще закъснее пред ЕК със Стратегическия план за земеделието до 2027 г.

Планът трябваше да е готов до 1 януари 2022 г.

Относно сроковете на представянето му той изрази своето неудовлетворение от оставянето на документа за придвижване от настоящия екип в толкова кратък срок.

Иванов подчерта, че Стратегическият документ се разработва на базата на задълбочени предварителни анализи, като експертите от министерството са разработили интервенции, които да стимулират развитието на устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор.

По отношение на таваните министърът припомни, че при взимането на решението трябва да бъдат съобразени и постигнатите договорености от коалиционното споразумение.

По негови думи по всички въпроси Министерството на земеделието е в тясно сътрудничество с браншовите организации, които пряко участват и в работата на тематичните работни групи, като целта е заедно да се постигнат най-добрите решения за сектора.

Иванов призна, че моментът е неблагоприятен за българското земеделие и цените на енергоресурсите неминуемо ще се отразят на българския продукт. Той посочи, че в следващите дни предстои обсъждане на бюджета и ще се водят разговори с Министерството на финансите за увеличен ресурс за държавни помощи. Целта е той да може максимално рационално да се използва за интервенции в подкрепа на земеделските производители.

Според министъра проверките за акцизите ще помогнат за осветляването на сектора и ще го направят по-конкурентоспособен.