Мерки за гарантиране на хранителната сигурност и засилен контрол при вноса на зърно от трети страни обсъдиха министърът на земеделието Явор Гечев и Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Зърнопроизводителите изтъкнаха предизвикателствата, пред които са изправени в момента. От своя страна Гечев увери, че се търсят варианти за законосъобразни, изпълними и бързи мерки за защита на българските производители.

Като възможна мярка ведомството и производителите обсъдиха разделянето и проследяването на произведеното в България зърно и внесеното от Украйна, на основата на добри практики, които вече се прилагат в страни членки на Европейския съюз.

На срещата бяха обсъдени и други теми, като борбата с ливадната пеперуда и други вредители по растенията, изискванията за ротацията на културите, предстоящото есенно торене и екосхемите в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Говорим на един език и работим заедно за българското земеделие, обобщи министърът.

24 кораба с 600 000 тона зърно отплаваха от Украйна

24 кораба с 600 000 тона зърно отплаваха от Украйна

Като част от изпълнението на Инициативата за безопасно транспортиране на зърно и храни