Обединени земеделци предлагат създаване на антикризисен фонд във всяка община, която да се финансира с отчисления от местните данъци и такси. В условията на кризата българските села се оказаха притегателен център за много наши сънародници, което показва необходимостта от насочване на допълнителен финансов ресурс и инвестиции в модернизация на инфраструктурата и създаването на заетост.

Това заяви при откриването на конференция за развитието на българското земеделие и селските райони в процеса на евроинтеграция председателят на Обединени земеделци Петя Ставрева.

Земеделците настояват в големите търговски вериги и супермаркетите минимум 50% от селскостопанската продукция в свеж и в преработен вид да е българско производство.

От Обединени земеделци предлагат въвеждане на платформа за електронно управление на агросектора - освен чрез дистанционна комуникация и подаване на документи по електронен път, да се организира и реализацията на земеделската продукция чрез система от онлайн борси и тържища.

Председателят на Комисията по земеделие и храни в Народното събрание Мария Белова представи актуални законодателни промени в аграрната политика на страната и подкрепата за сектора срещу COVID 19. Сред водещите законопроекти са тези за управление на агрохранителната верига и за храните. Мария Белова акцентира на изцяло новият Закон за розата, който регламентира на национално ниво производството и преработката на маслодайна роза.

Обединени земеделци искат Иво Христов да напусне парламента

Обединени земеделци искат Иво Христов да напусне парламента

Недопустимо е народен представител да обижда гражданите така

Други важни изменения, внесени на 23 октомври, са тези в Закона за водите, касаещи земеделските производители. Промените предвиждат, предвид сушата и тежката стопанска година, всеки земеделски производител да има право на водовземане до 50 куб.м. в денонощие за земеделски цели. Тя изрази надежда в най-кратки срокове законопроектът да бъде гледан в пленарна зала.

Съветникът на министъра на земеделието и храните Мария Христова представи българската позиция за промените в Общата селскостопанска политика (ОСП). Тя подчерта, че приетият преходен регламент предвижда 2021 и 2022 г. да останат преходни. Стратегическият план, който се изготвя в момента на национално ниво, ще влезе в сила от 2023 г. и ще обхване периода до 2027 г., посочи експертът.

Средствата по директните плащания ще се увеличат от 5.3 на 5.6 млрд. евро. Относително се запазва и финансирането по Програмата за развитието на селата и селските райони (ПРСР), добави Христова.

За следващите 7 години ОСП остава приоритетна и плащанията се запазват, което е и една от основните позиции на България.

Друга наша позиция е за изравняване на плащанията, която по думите й среща съпротива от големите държави. Въпреки това обаче ще има "доста висока степен на конвергенция, на която се дължи увеличението от 300 млн. евро в Първи стълб за директни плащания".

Задържаха двама 60-годишни земеделци на марихуана

Задържаха двама 60-годишни земеделци на марихуана

Иззети са електронна везна и други приспособления

Страната ни настоява и за запазване на т. нар. обвързана подкрепа, чрез която се запазват най-уязвимите сектори, които се намират в селски райони.

Друг успех за България е включването в преходния регламент на удължаването на преходната национална помощ до 2027 г., инструмент, срещу който ЕК е твърдо против. Тя изрази надежда, че при предстоящия триалог между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия този успех ще бъде запазен.

Една от основните форми в ОСП е въвеждането на т. нар. екосхеми - едногодишни плащания, които ще бъдат на хектар или животинска единица и ще заместят зелените плащания. Те ще са доброволни, но биха могли да увеличат доходите на земеделските стопани.

ЕК одобри 29 млн. евро за земеделците ни

ЕК одобри 29 млн. евро за земеделците ни

Като помощ вследствие на кризата от коронавируса

Друго изискване е част от директните плащания на всяка страна членка да отиват за подпомагане на малките и средните стопанства. В пакета ще има задължителен бюджет за директни плащания, които трябва да бъдат определени окончателно в триалога между ЕС, ЕП и ЕК.

На форума бяха дискутирани необходими законодателни промени в аграрната политика на страната както и подкрепата за земеделския сектор за намаляване на последиците от пандемията с Ковид - 19. Форумът обсъди българската позиция за промените в ОСП и новите възможности за подкрепа на българското земеделие чрез средствата на еврофондовете.