Изграждане на кариера за добив на пясък и пресевна инсталация до река Ботуня тормози жителите на селата Палилула и Охрид. Проектът за кариера за пясък и чакъл е от 2008 г., а през 2019 г. инвеститорът внася предложение за изграждане и на пресевна инсталация.

Местните хора многократно са възразявали срещу планирания добив на инертни материали в непосредствена близост до къщите им и бреговете на река Ботуня

Местните хора са категорични, че не желаят да се унищожава природата и ландшафтът на земите, попадащи в кариерата. Опасенията им са свързани със замърсяване на подпочвените води и въздуха, унищожаване на река Ботуня, шумово замърсяване и риск от пресъхване на водата в кладенците в двете села.

В тази връзка по-рано днес от Сдружение за опазване на природата, земите и хората на с. Палилула и с. Охрид" проведоха среща с областния управител на Монтана, Валери Димитров, за да търсят съдействие.

За news.bg Величка Величкова, която е експерт по околната среда даде коментар по темата. Това е една порочна концесия от 2011 година, която предвижда добив на инертни полезни изкопаеми - пясък и чакъл от поречието на река Ботуня.

Няма никаква логика да се добива пясък и баластра върху плитко разположено- до 2 метра, защитено подземно тяло, което е предназначено за питейни нужди. Такова нещо никъде няма. Тази концесия противоречи на закона за опазването на околната среда и водите, отсече Величкова.

По думите й самата концесия е опит за крадена на вода. "Тя е извън всички нормативни изисквания. РИОСВ и МОСВ са некомпетентни."

Протест в Монтанско срещу добив на пясък до река Ботуня

Протест в Монтанско срещу добив на пясък до река Ботуня

Подписката "против" на местните е приета с основания от ВКС и е изпратена в специализираната прокуратура

"Те са организирана престъпя група, защото техните документи не са обосновани нормативно. След доказателства за нарушения е документ с невярно съдържание, издадено от РИОСВ Монтана. В този документ те твърдят че осигуряването на водата за осъществяване на технологичните процеси в тази пресевна ще става c тяхно разрешително зa вoдoвзeмaнe, което разрешение не съществува", каза още Величкова.

МОСВ и РИОСВ защитават корпоративен интерес и не се интересуват от хората. "Те се опитват да прокарват проекта с документи с невярно съдържание. Заради това жителите на селата са изпратили подписка във ВКС, която е отчела, че има нормативни основания за разглеждане и е прехвърлена в специализираната прокуратура. Истината е, че това е един порочен кръг. От МОСВ и РИОСВ назначават свои хора, които да продължават таза практика. Това е принципа "стани да седна", добави тя.

Според нея РИОСВ, МОСВ и Министерството на енергетика са източник на корупцията, защото те въртят далавери, а прокуратурата спи.

По отношение на днешната среща между сдружението и областния управител на Монтана, тя поясни, че той е обещал да вземе отношение по въпроса. Величкова заяви, че е останала доволна.