В 13 града в страната вчера отново са измерени стойности за замърсен в фини прахови частици въздух.

Това стана ясно от справка на Изпълнителната агенция по околна среда.

Стойностите са между 1,03 и 3,45 пъти над средноденонощната норма, като най-високи са във Видин.

Също висока степен на замърсяване има и в Плевен, Пловдив, София и Смолян – там стойностите са над 1.50 среднозавишение на нормата.

Наднормено запрашаване е имало и в Бургас, Несебър, Девня, Видин, Перник, Стара Загора, Сливен, Кърджали и Шумен.

Според експертите причина за замърсяването на въздуха са масовото използване на твърдо гориво в битовия и обществения сектор, както и емисиите от автомобилния транспорт.