Нагледахме се и се наслушахме, на новини за изоставени деца в последно време. Едно от бебетата пък беше направо убито. Имаме и етикет за подобна престъпна безотговорност "ромски патент".

Ако погледнем по-отблизо тези случаи обаче, ще разберем, че не точно така. "Патентът" съвсем не е ромски, а проследяването на процесите в общността през последните десетилетия показва тенденции, които опровергават мита за повишената раждаемост в този етнос.

Преди година бяха публикувани резултатите от проучване по поръчка на Детския фонд на Уницеф, което трябваше да установи причините за ранно отпадане на ромските момичета от училище.

Оказва се, че от 1995 година насам раждаемостта в тази общност е намаляла двойно. Ако през споменатата година от момичета на възраст 17-18 години са били родени 3886 деца, през 2013 са 1915. Двойно по-малко са случаите на второ и трето дете в тази възраст. Опровергава се и митът за все по-ранни бременности и раждания. Тенденцията е точно обратната - през 1995 година бебетата от майки под 16-годишна възраст са 1393, а през 2013 - 790.

Иначе казано броят на детските бракове и ранни раждания намалява като абсолютна стойност.
Цитираното изследване посочва и някои други изненадващи факти: повишаване на образователното ниво на ромските момичета, включително и на тези, които са встъпили в детски брак; няма "ромски" модел по отношение на брачна възраст и ниво на образование; повечето ромски момичета сключват брак след навършване на пълнолетие. Детският брак и ранните раждания са популярни в по-малките населени места; в случаите, при много бедни семейства; когато липсва моделът на по-образованите момичета в ромската група; когато родителите не са заинтересовани от образователния статус на децата си; когато местните училища не предлагат нужното ниво на образование и не могат да задържат контингента си; когато кварталът, в който живеят е сегрегиран.

Какви са тенденциите в "брачни" модели на общността, според изследване на НСИ: - бракът във възрастта 12-15 години, след завършване на основното образование е възможен, но не е масов вариант; - бракът след 16 е приемлив, завършването на основно образование е норма, възможно е дори записването на средно образование; - бракът след пълнолетие, след завършване на средното образование, набира все повече привърженици.

Изследването на Уницеф посочва и какви за възгледите за ранната бременност и раждане в общността. Женитбата на момиче до 15 години се схваща като брак с дете, което разчита на своята свекърва след раждането. Момичетата от общността са все така неинформирани за рисковете от ранната бременност и раждане, а дори и тези, които са запознати, не смятат, че това е сериозна причина да не се практикуват ранни бракове. Темата за секса продължава да е табу за жените от общността. Те отказват да споделят проблеми от интимен характер, да коментират със специалист здравните му аспекти, дори да са имали такава възможност. Повечето от тях разчитат на опита и съветите на своите майки, които както знаем, не могат да бъдат особено полезен пример.

Накъде върви държавата щом и намалява раждаемостта и при ромите? Някаква представа дават и оповестените съвсем неотдавна данни на Националния център по обществено здраве и анализи. 40 българки дневно правят аборт. Според експерти броят бил дори по-голям, но в някои медицински центрове направените аборти не се регистрират. Всяко второ дете у нас е извънбрачно. Новородените през тази година са с 3500 по-малко от същия период на миналата.

В същото време, за двойките, които имат потенциал да "практикуват" отговорно родителство, няма никакви стимули. Въпреки непрестанното говорене за семейно подоходно облагане, сериозни стъпки в тази посока няма. Ако трябва да обобщим картината - ромките раждат все по-малко, българките правят аборти все по-често, а основният фактор за изоставяне на новородени си остава бедността.